VKSND các đơn vị, địa phương triển khai công tác năm 2021
VKSND các đơn vị, địa phương triển khai công tác năm 202127/01/2021 15:44
Kỳ 3 Chi bộ VKSND Thành phố Sơn La chung tay hỗ trợ đồng bào vươn lên thoát nghèo
Kỳ 3: Chi bộ VKSND Thành phố Sơn La chung tay hỗ trợ đồng bào vươn lên thoát nghèo26/10/2020 14:48
VKSND tỉnh Sơn La kiểm tra, thanh tra nghiệp vụ tại VKSND thành phố Sơn La
VKSND tỉnh Sơn La kiểm tra, thanh tra nghiệp vụ tại VKSND thành phố Sơn La11/08/2020 11:04

VKSND các đơn vị, địa phương triển khai công tác năm 2021

(BVPL) - VKSND thành phố Sơn La (Sơn La), VKSND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát, Hội nghị cán bộ công chức năm 2021.