Hoàn thành vòng đàm phán thứ nhất Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Lào
Hoàn thành vòng đàm phán thứ nhất Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Lào01/10/2019 21:21
Đẩy mạnh hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam và Bộ Tư pháp Nhật Bản
Đẩy mạnh hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam và Bộ Tư pháp Nhật Bản23/09/2019 21:10
Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam
Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam04/09/2019 21:04
Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam Lê Minh Trí thăm và làm việc tại CHDCND Lào
Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam Lê Minh Trí thăm và làm việc tại CHDCND Lào14/08/2019 11:23
Tọa đàm giữa VKSND tối cao Việt Nam và Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga về tương trợ tư pháp hình sự
Tọa đàm giữa VKSND tối cao Việt Nam và Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga về tương trợ tư pháp hình sự28/05/2019 13:00
Đẩy mạnh hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam và Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga
Đẩy mạnh hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam và Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga27/05/2019 18:00
Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam
Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam13/05/2019 16:53
Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam và Cơ quan Tổng chưởng lý Australia
Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam và Cơ quan Tổng chưởng lý Australia09/05/2019 16:34
Tăng cường hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam và Viện Công tố tối cao Hàn Quốc
Tăng cường hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam và Viện Công tố tối cao Hàn Quốc29/01/2019 12:45
Tăng cường hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam và Cơ quan Tổng Chưởng lý Singapore
Tăng cường hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam và Cơ quan Tổng Chưởng lý Singapore21/01/2019 21:09
Tăng cường hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam và Cơ quan Tổng Chưởng lý Singapore
Tăng cường hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam và Cơ quan Tổng Chưởng lý Singaporeiconvideo
21/01/2019 21:00

Hoàn thành vòng đàm phán thứ nhất Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Lào

(BVPL) - VKSND tối cao đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.