VKSND tỉnh Hậu Giang bổ nhiệm kiểm sát viên, kiểm tra viên
VKSND tỉnh Hậu Giang bổ nhiệm kiểm sát viên, kiểm tra viên 07/04/2021 08:45
Đổi mới phương thức kiểm sát việc giam, giữ, cải tạo phạm nhân
Đổi mới phương thức kiểm sát việc giam, giữ, cải tạo phạm nhân02/11/2020 12:46
Nữ Kiểm sát viên và những cuộc đấu trí với bị cáo phạm tội buôn người
Nữ Kiểm sát viên và những cuộc đấu trí với bị cáo phạm tội buôn người 21/09/2020 09:56
Nữ Kiểm sát viên bản lĩnh, giàu nghị lực
Nữ Kiểm sát viên bản lĩnh, giàu nghị lực29/04/2020 08:53
Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang
Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang14/02/2020 18:55
VKSND tỉnh Hậu Giang triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
VKSND tỉnh Hậu Giang triển khai nhiệm vụ công tác năm 201914/01/2019 16:29

VKSND tỉnh Hậu Giang bổ nhiệm kiểm sát viên, kiểm tra viên

( BVPL) - VKSND tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp và Kiểm tra viên chính cho 6 đồng chí đang công tác tại Viện kiểm sát hai cấp