VKSND huyện Trần Văn Thời đẩy mạnh công tác tiếp công dân
VKSND huyện Trần Văn Thời đẩy mạnh công tác tiếp công dân25/10/2019 15:19

VKSND huyện Trần Văn Thời đẩy mạnh công tác tiếp công dân

(BVPL) - Từ đầu năm đến nay, VKSND huyện Trần Văn Thời đã tiếp 34 lượt công dân đến phản ánh, nhận và xử lý 30 đơn khiếu nại tố cáo (trong đó có 4 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết).