Hải quân Iran đụng tàu ngầm lạ trên Ấn Độ Dương
Hải quân Iran đụng tàu ngầm "lạ" trên Ấn Độ Dương
15/01/2021 08:02
Mỹ điều tàu ngầm hạt nhân tấn công tới Vịnh Ba Tư đề phòng Iran trả đũa
Mỹ điều tàu ngầm hạt nhân tấn công tới Vịnh Ba Tư đề phòng Iran trả đũa
25/12/2020 14:29