Đa dạng hóa các mô hình trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Kiểm sát
Đa dạng hóa các mô hình trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Kiểm sát02/01/2020 19:32
667 ứng viên tham gia Kỳ thi tuyển Kiểm sát viên khu vực phía Nam
667 ứng viên tham gia Kỳ thi tuyển Kiểm sát viên khu vực phía Nam15/11/2019 19:17
Khai giảng Lớp đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát khóa 26
Khai giảng Lớp đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát khóa 2601/10/2019 11:05

Đa dạng hóa các mô hình trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Kiểm sát

(BVPL) – Chiều ngày 2/1/2020, Trường Đào tạo, bồi dường nghiệp vụ (ĐTBDNV) Kiểm sát tại TP HCM tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.