Chấm sơ khảo cuộc thi Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành KSND
Chấm sơ khảo cuộc thi Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành KSND04/07/2020 13:00
Vụ 14, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch hưởng ứng 2 cuộc thi viết về ngành KSND
Vụ 14, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch hưởng ứng 2 cuộc thi viết về ngành KSND14/02/2020 19:40
Phát động Thi tìm hiểu 60 năm ngành KSND và Cuộc thi viết chân dung, bản lĩnh Kiểm sát viên
Phát động Thi tìm hiểu 60 năm ngành KSND và Cuộc thi viết chân dung, bản lĩnh Kiểm sát viên01/02/2020 12:26
Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân
Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân"31/01/2020 13:03

Chấm sơ khảo cuộc thi Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành KSND

(BVPL)- Ngày 3/7/2020, Hội đồng sơ khảo Cuộc thi Tìm hiểu 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân đã tiến hành chấm sơ khảo.