Đồng chí Nguyễn Duy Giảng là thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em
Đồng chí Nguyễn Duy Giảng là thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em26/01/2021 22:09
Thủ tướng thay đổi thành viên UBQG về Chính phủ điện tử
Thủ tướng thay đổi thành viên UBQG về Chính phủ điện tử23/01/2021 12:23
Thay đổi thành viên UBQG phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm
Thay đổi thành viên UBQG phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm06/01/2021 23:23
Thay đổi thành viên BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ
Thay đổi thành viên BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ16/12/2020 17:14
Thay đổi thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương
Thay đổi thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương15/12/2020 16:45
Thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ
Thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ29/10/2020 15:35
Thủ tướng thay đổi thành viên Hội đồng quy hoạch quốc gia
Thủ tướng thay đổi thành viên Hội đồng quy hoạch quốc gia04/12/2019 09:53
Thủ tướng thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ
Thủ tướng thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ05/11/2019 09:17
Thay đổi thành viên Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN
Thay đổi thành viên Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN05/06/2019 20:08
Thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em
Thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em16/05/2019 09:37

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng là thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em

(BVPL) - Theo Quyết định 119/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong số 8 thành viên của Ủy ban Quốc gia về trẻ em được thay đổi, VKSND tối cao có đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao thay đồng chí Trần Công Phàn.