Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  Tiếp tục chống tham nhũng, lợi ích nhóm, sân trước, sân sau
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Tiếp tục chống tham nhũng, lợi ích nhóm, sân trước, sân sau"17/07/2019 22:25
Lồng ghép giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động nghiệp vụ
Lồng ghép giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động nghiệp vụ16/07/2019 14:39
Ra mắt sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đẩy lùi tham nhũng
Ra mắt sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đẩy lùi tham nhũng12/07/2019 20:03
Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Tỉnh uỷ Hưng Yên
Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Tỉnh uỷ Hưng Yên12/07/2019 18:26
Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Giao thông vận tải
Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Giao thông vận tảiiconvideo
06/07/2019 06:42
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện sớm các hành vi tiêu cực, tham nhũng
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện sớm các hành vi tiêu cực, tham nhũng05/07/2019 16:04
Tất cả cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập từ ngày 1 7
Tất cả cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập từ ngày 1/729/06/2019 14:37
Nghịch lý thanh tra để tham nhũng
Nghịch lý thanh tra để tham nhũng19/06/2019 09:05
Phải coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên
Phải coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên18/06/2019 15:59
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng bị kỷ luật
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng bị kỷ luật18/06/2019 15:52
Từ vụ thanh tra Bộ Xây dựng ‘vòi tiền’ BCĐ TƯ về phòng chống tham nhũng yêu cầu rà soát, chấn chỉnh
Từ vụ thanh tra Bộ Xây dựng ‘vòi tiền’: BCĐ TƯ về phòng chống tham nhũng yêu cầu rà soát, chấn chỉnh18/06/2019 05:15
Ta phải không tham nhũng thì mới chống được tham nhũng
Ta phải không tham nhũng thì mới chống được tham nhũngiconvideo
29/05/2019 08:00
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũngiconvideo
20/05/2019 07:33
Xử lý tội phạm tham nhũng, chức vụ tăng hơn 32
Xử lý tội phạm tham nhũng, chức vụ tăng hơn 32%iconvideo
13/11/2018 17:41
Không có vùng cấm trong chống tham nhũng
Không có vùng cấm trong chống tham nhũngiconvideo
25/06/2018 17:01

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Tiếp tục chống tham nhũng, lợi ích nhóm, sân trước, sân sau"

(BVPL)- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp không thể là cơ quan quan liêu kiểu cũ, không thể là một cấp hành chính tạo gánh nặng cho DN mà cần tạo điều kiện cho DN phát triển tốt hơn nữa. Trong kinh tế thị trường, thời cơ là quan trọng, do đó, Ủy ban cần trả lời nhanh, quyết đáp nhanh những vấn đề tập đoàn, tổng công ty xin ý kiến.