Vừa làm tốt công tác chuyên môn vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả
Vừa làm tốt công tác chuyên môn vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả 04/03/2021 13:34
TP HCM hướng dẫn cách ly người về từ tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh
TP HCM hướng dẫn cách ly người về từ tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh29/01/2021 16:59
TP Hải Dương cách ly xã hội trong 15 ngày
TP Hải Dương cách ly xã hội trong 15 ngày14/08/2020 10:18
Ông Dương Ngọc Hải giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM
Ông Dương Ngọc Hải giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM14/07/2020 11:19
VKSND TP Hải Dương chung tay phòng, chống đại dịch COVID-19
VKSND TP Hải Dương chung tay phòng, chống đại dịch COVID-19 10/04/2020 16:51
VKSND TP Hải Dương Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trong Tháng thanh niên
VKSND TP Hải Dương: Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trong Tháng thanh niên 27/03/2020 08:46
VKSND TP Hải Dương chung tay xây dựng nông thôn mới
VKSND TP. Hải Dương chung tay xây dựng nông thôn mới25/05/2019 07:00
TPHCM tiêu thụ khoảng 70 000 tấn vải thiều cho Bắc Giang, Hải Dương
TPHCM tiêu thụ khoảng 70.000 tấn vải thiều cho Bắc Giang, Hải Dương21/06/2016 04:25

Vừa làm tốt công tác chuyên môn vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả

(BVPL) – Với tinh thần thực hiện mục tiêu kép là vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, VKSND TP. Hải Dương đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội.