Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 19/11/2020 11:18
Tỉnh ủy Hà Nam chỉ định Trưởng Ban Dân vận, Bí thư Thành ủy Phủ Lý
Tỉnh ủy Nam chỉ định Trưởng Ban Dân vận, Bí thư Thành ủy Phủ Lý21/10/2020 20:27
Đồng chí Lê Thị Thủy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX
Đồng chí Lê Thị Thủy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam khóa XX 22/09/2020 10:05
Hà Nam điều động, chỉ định Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Huyện ủy
Nam điều động, chỉ định Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Huyện ủy13/12/2019 09:22
UBKT Tỉnh ủy Nam Định đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật 2 đảng viên
UBKT Tỉnh ủy Nam Định đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật 2 đảng viên21/11/2019 16:15
Hà Nam có tân nữ Bí thư Tỉnh ủy
Nam có tân nữ Bí thư Tỉnh ủy21/07/2019 19:57

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

(BVPL) - Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có 53 đồng chí.