Tổng kết công tác phối hợp giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm
Tổng kết công tác phối hợp giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm20/08/2019 19:00
Bế giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm
Bế giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm02/08/2019 17:06
Thẩm quyền giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của Viện trưởng VKSND tối cao
Thẩm quyền giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của Viện trưởng VKSND tối cao15/01/2019 17:56
VKSND tối cao thông báo rút kinh nghiệm về xây dựng báo cáo kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm
VKSND tối cao thông báo rút kinh nghiệm về xây dựng báo cáo kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm12/11/2018 12:40
Rút kinh nghiệm công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm trong lĩnh vực hành chính, dân sự, KDTM,LĐ
Rút kinh nghiệm công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm trong lĩnh vực hành chính, dân sự, KDTM,LĐ12/11/2018 11:04
Lãnh đạo VKSND tối cao nghe báo cáo tình hình giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm
Lãnh đạo VKSND tối cao nghe báo cáo tình hình giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm15/05/2018 12:48
Tập huấn, triển khai công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với Kiểm sát viên biệt phái
Tập huấn, triển khai công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với Kiểm sát viên biệt phái26/04/2016 23:07
Công bố quyết định tái thẩm của Toà Tối cao vụ tù oan 10 năm
Công bố quyết định tái thẩm của Toà Tối cao vụ tù oan 10 năm19/11/2013 16:25

Tổng kết công tác phối hợp giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm

(BVPL) – Ngày 20/3, VKSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh (Viện Cấp cao 3) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp Viện kiểm sát địa phương giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm (GĐT), tái thẩm (TT).