Ấn Độ tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm
Ấn Độ tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm
15/10/2022 19:18
Nga hé lộ tàu ngầm tên lửa tàng hình thế hệ mới mang rô bốt tự hành
Nga hé lộ tàu ngầm tên lửa tàng hình thế hệ mới mang rô bốt tự hành
18/08/2022 16:15