Ninh Thuận xét nghiệm Sars-CoV2 khẩn cho gần 12 700 người phục vụ cho công tác bầu cử
Ninh Thuận xét nghiệm Sars-CoV2 khẩn cho gần 12.700 người phục vụ cho công tác bầu cử
19/05/2021 19:14
Cách ly con trai bệnh nhân 2002 nhiễm SARS CoV2 khi về Quảng Bình ăn tết
Cách ly con trai bệnh nhân 2002 nhiễm SARS CoV2 khi về Quảng Bình ăn tết
08/02/2021 19:54
Cách ly 22 quân nhân Trường Không quân tiếp xúc gần với trường hợp dương tính với SARS-CoV2
Cách ly 22 quân nhân Trường Không quân tiếp xúc gần với trường hợp dương tính với SARS-CoV2
08/08/2020 07:13