Lở đất sau mưa lớn bất thường ở đông bắc Brazil giết chết ít nhất 35 người
Lở đất sau mưa lớn bất thường ở đông bắc Brazil giết chết ít nhất 35 người
29/05/2022 13:38
Mưa kỷ lục nhấn chìm vùng ven biển bang Rio de Janeiro, Brazil, 14 người chết
Mưa kỷ lục nhấn chìm vùng ven biển bang Rio de Janeiro, Brazil, 14 người chết
03/04/2022 15:34
Thảm cảnh lở đất ở Rio de Janeiro, Brazil, gần 100 người thiệt mạng
Thảm cảnh lở đất ở Rio de Janeiro, Brazil, gần 100 người thiệt mạng
17/02/2022 15:26