Chính phủ ban hành quy định mới về viết hoa trong văn bản hành chính
Chính phủ ban hành quy định mới về viết hoa trong văn bản hành chính12/03/2020 20:26
Sẽ có quy định mới về chuẩn chính tả
Sẽ có quy định mới về chuẩn chính tả13/03/2018 11:11

Chính phủ ban hành quy định mới về viết hoa trong văn bản hành chính

(BVPL) ​Ngày 5/3/2020, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị định 30 về công tác văn thư.