Tổng thống Pháp Macron điện đàm với ông Biden trước khi đến Moscow gặp ông Putin
Tổng thống Pháp Macron điện đàm với ông Biden trước khi đến Moscow gặp ông Putin
07/02/2022 13:31