Bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia
Bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia15/09/2020 13:00
Cân nhắc thực hiện thí điểm tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
Cân nhắc thực hiện thí điểm tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở11/09/2020 16:37
Ban hành chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030
Ban hành chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 203012/08/2020 20:33
Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi
Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)12/08/2020 16:24
Hình ảnh về người phụ nữ được coi là “chân dài” cần loại bỏ
Hình ảnh về người phụ nữ được coi là “chân dài” cần loại bỏ14/07/2020 18:39
Cấm nhập khẩu, sử dụng công nghệ, thiết bị lạc hậu gây ô nhiễm môi trường
Cấm nhập khẩu, sử dụng công nghệ, thiết bị lạc hậu..gây ô nhiễm môi trường.18/06/2020 23:30
Phó Chủ tịch Quốc Hội biểu dương Bamboo Airways tại Lễ đón máy bay thân rộng Boeng 787-9 Dreamliner
Phó Chủ tịch Quốc Hội biểu dương Bamboo Airways tại Lễ đón máy bay thân rộng Boeng 787-9 Dreamliner 24/12/2019 19:00
Ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu trong các Nghị quyết của Quốc hội
Ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu trong các Nghị quyết của Quốc hội12/09/2019 14:59
Cho ý kiến về Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp
Cho ý kiến về Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp11/09/2019 15:23
Phó Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào thăm và làm việc tại Đà Nẵng
Phó Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào thăm và làm việc tại Đà Nẵng22/08/2019 12:46

Bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia

(BVPL) – Việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia là để đáp ứng nhu cầu về vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh cũng như đáp ứng yêu cầu trong các tình huống khẩn cấp về y tế.