Miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch HĐND huyện lăng mạ tổ kiểm dịch
Miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch HĐND huyện "lăng mạ tổ kiểm dịch"04/05/2020 18:47
Tạm đình chỉ công tác đối với Quan huyện có hành vi chống đối tổ kiểm dịch COVID-19
Tạm đình chỉ công tác đối với "Quan huyện" có hành vi chống đối tổ kiểm dịch COVID-1913/04/2020 12:29
Phó chủ tịch HĐND huyện đập bàn, lăng mạ tại chốt chống dịch bị đình chỉ công tác
Phó chủ tịch HĐND huyện đập bàn, lăng mạ tại chốt chống dịch bị đình chỉ công tác13/04/2020 09:46
Phó Chủ tịch HĐND huyện lăng mạ, đập bàn tại chốt kiểm dịch COVID-19
Phó Chủ tịch HĐND huyện lăng mạ, đập bàn tại chốt kiểm dịch COVID-1912/04/2020 17:00

Miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch HĐND huyện "lăng mạ tổ kiểm dịch"

(BVPL) – Chiều 4/5, ông Trịnh Thế Sơn, Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cho biết đã bãi nhiệm chức Phó chủ tịch HĐND huyện và xóa tư cách đại biểu HĐND huyện (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Lưu Văn Thanh.