Góp ý dự thảo Danh mục phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
Góp ý dự thảo Danh mục phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp14/08/2020 15:00
Nâng cao chất lượng công tác phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
Nâng cao chất lượng công tác phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp02/03/2020 14:41

Góp ý dự thảo Danh mục phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

(BVPL) - VKSND tối cao (Vụ 12) vừa dự thảo Danh mục phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện kiểm sát quân sự Trung ương; Viện trưởng các VKSND cấp cao; Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân.