Nổ lớn rung chuyển nhà thờ Hồi giáo Pakistan gần biên giới Afghanistan, hơn 180 người thương vong
Nổ lớn rung chuyển nhà thờ Hồi giáo Pakistan gần biên giới Afghanistan, hơn 180 người thương vong
31/01/2023 08:48
Nổ lớn rung chuyển nhà thờ Hồi giáo ở Peshawar, Pakistan, hơn 250 người thương vong
Nổ lớn rung chuyển nhà thờ Hồi giáo ở Peshawar, Pakistan, hơn 250 người thương vong
05/03/2022 17:28