Vượt qua đại dịch, Quảng Ninh thu ngân sách trong nhóm đầu cả nước
Vượt qua đại dịch, Quảng Ninh thu ngân sách trong nhóm đầu cả nước07/12/2020 22:02
Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Tường Văn làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Tường Văn làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh07/11/2020 13:16
Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh31/10/2020 16:00
Điều động Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
Điều động Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh29/10/2020 13:41
Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp có tân Thứ trưởng
Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp có tân Thứ trưởng07/02/2020 15:41

Vượt qua đại dịch, Quảng Ninh thu ngân sách trong nhóm đầu cả nước

(BVPL) - Quảng Ninh quyết tâm giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng.