Tiếp tục chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII
Tiếp tục chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII16/01/2021 20:06
Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhân dân và Đất nước
Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhân dân và Đất nước16/01/2021 20:05
Hoàn thành tốt đẹp đại hội đảng bộ các cấp- Bài cuối Bảo đảm cơ cấu, chất lượng nhân sự được nâng lên
Hoàn thành tốt đẹp đại hội đảng bộ các cấp- Bài cuối: Bảo đảm cơ cấu, chất lượng nhân sự được nâng lên29/12/2020 10:48
Hoàn thành tốt đẹp đại hội đảng bộ các cấp- Bài 2 Phát huy tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm
Hoàn thành tốt đẹp đại hội đảng bộ các cấp- Bài 2: Phát huy tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm29/12/2020 10:48
Hãy làm việc hết sức mình, trước hết, trên hết là vì dân, vì đất nước
Hãy làm việc hết sức mình, trước hết, trên hết là vì dân, vì đất nước28/12/2020 16:17
Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ
Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ17/12/2020 18:53
Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII14/12/2020 19:53
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia - dân tộc lên trên hết
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia - dân tộc lên trên hết 14/12/2020 19:01
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng12/12/2020 12:37
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Công tác thi đua khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Công tác thi đua khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt10/12/2020 14:30
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu trực tuyến tại lễ Khai mạc AIPA 41
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu trực tuyến tại lễ Khai mạc AIPA 41iconvideo
08/09/2020 15:54
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban nhân sự
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban nhân sựiconvideo
20/03/2020 05:00
Toàn văn bài diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Toàn văn bài diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọngiconvideo
03/02/2020 21:39
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tếticonvideo
25/01/2020 13:05
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốticonvideo
14/05/2019 20:34
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Donald Trump
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Donald Trumpiconvideo
27/02/2019 13:19
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Sự thật đã bị xuyên tạc, kích động để phá hoại
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Sự thật đã bị xuyên tạc, kích động để phá hoạiiconvideo
18/06/2018 16:43

Tiếp tục chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Hội nghị Trung ương lần này bàn và quyết định những phần việc còn lại để tiếp tục chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.