VKSND tỉnh Gia Lai quán triệt, học tập các Văn kiện, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII
VKSND tỉnh Gia Lai quán triệt, học tập các Văn kiện, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII04/05/2021 11:28
Đảng bộ VKSND tối cao học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Đảng bộ VKSND tối cao học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảngiconvideo
30/03/2021 09:22
Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII
Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIIIiconvideo
27/03/2021 18:40
Đảng bộ VKSND tối cao học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Đảng bộ VKSND tối cao học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng27/03/2021 16:16
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng27/03/2021 11:24
Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành hành động thiết thực, mạnh mẽ
Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành hành động thiết thực, mạnh mẽ10/03/2021 18:22
Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII Tập trung vào 8 nội dung lớn
Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII: Tập trung vào 8 nội dung lớn10/03/2021 18:22
Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào từng việc làm của cơ quan, đảng viên và nhân dân
Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào từng việc làm của cơ quan, đảng viên và nhân dân04/03/2021 13:23
Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII
Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Nghị quyết Đại hội XIIIiconvideo
01/02/2021 15:21
Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng01/02/2021 10:00

VKSND tỉnh Gia Lai quán triệt, học tập các Văn kiện, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII

(BVPL) - Vừa qua, VKSND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị quán triệt và học tập các Văn kiện, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.