Gần trăm doanh nghiệp ở tỉnh nghèo nợ thuế hàng trăm tỷ đồng
Gần trăm doanh nghiệp ở tỉnh nghèo nợ thuế hàng trăm tỷ đồng21/11/2019 19:04
Công khai hàng loạt doanh nghiệp nợ thuế “khủng”
Công khai hàng loạt doanh nghiệp nợ thuếkhủng11/10/2019 14:52

Gần trăm doanh nghiệp ở tỉnh nghèo nợ thuế hàng trăm tỷ đồng

(BVPL) - Tính đến hết quý III/2019 , tỉnh Quảng Bình còn 79 doanh nghiệp nợ thuế với số tổng số tiền 230 tỷ đồng.