Lần thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch TP đối với ông Đặng Việt Dũng
Lần thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch TP đối với ông Đặng Việt Dũng13/03/2020 12:48
Ai sẽ là Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa
Ai sẽ là Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa?22/02/2020 11:04
UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu và miễn nhiệm nhân sự
UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu và miễn nhiệm nhân sự 30/12/2019 15:28
Thủ tướng miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, Hà Nam
Thủ tướng miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, Hà Nam20/12/2019 10:59
Miễn nhiệm quan quận ngang nhiên xây dựng 7 công trình không phép
Miễn nhiệm 'quan quận' ngang nhiên xây dựng 7 công trình không phép12/12/2019 22:41
Chủ tịch HĐND thị xã bị miễn nhiệm vì không có bằng đại học
Chủ tịch HĐND thị xã bị miễn nhiệm vì không có bằng đại học30/11/2019 21:32
Quốc hội ban hành Nghị quyết miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật
Quốc hội ban hành Nghị quyết miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật29/11/2019 11:17
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến chính thức rời cương vị Bộ trưởng Y tế
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến chính thức rời cương vị Bộ trưởng Y tế22/11/2019 17:30
Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế và Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật
Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế và Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật17/11/2019 17:10
Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Tốn
Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Tốn05/11/2019 19:00

Lần thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch TP đối với ông Đặng Việt Dũng

(BVPL) - Tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) sáng 13/3, HĐND TP Đà Nẵng đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND TP đối với ông Đặng Việt Dũng. Đây là lần thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP đối với ông Dũng.