Chủ tịch HĐND thị xã bị miễn nhiệm vì không có bằng đại học
Chủ tịch HĐND thị xã bị miễn nhiệm vì không có bằng đại học30/11/2019 21:32
Quốc hội ban hành Nghị quyết miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật
Quốc hội ban hành Nghị quyết miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật29/11/2019 11:17
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến chính thức rời cương vị Bộ trưởng Y tế
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến chính thức rời cương vị Bộ trưởng Y tế22/11/2019 17:30
Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế và Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật
Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế và Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật17/11/2019 17:10
Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Tốn
Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Tốn05/11/2019 19:00
Hà Nội bầu, miễn nhiệm nhiều chức danh uỷ viên UBND TP
Hà Nội bầu, miễn nhiệm nhiều chức danh uỷ viên UBND TP 25/10/2019 16:53
Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa18/10/2019 17:28
Vì sao Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế mà chưa xem xét nhân sự thay thế
Vì sao Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế mà chưa xem xét nhân sự thay thế?18/10/2019 17:22
Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Bộ trưởng Y tế
Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Bộ trưởng Y tế15/10/2019 13:55
Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Cao Bằng
Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Cao Bằng07/10/2019 15:16

Chủ tịch HĐND thị xã bị miễn nhiệm vì không có bằng đại học

(BVPL) – Sau một thời gian được yêu cầu bổ sung bằng đại học nhưng vẫn không hoàn thành, ông K'Beo - Chủ tịch HĐND thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đã bị miễn nhiệm.