Trực thăng Ka-52 của Nga “né” 18 tên lửa trong một lần xuất kích
Trực thăng Ka-52 của Nga “né” 18 tên lửa trong một lần xuất kích
09/06/2023 15:43