Lở đất chôn vùi xe buýt ở Colombia, 34 người thiệt mạng
Lở đất chôn vùi xe buýt ở Colombia, 34 người thiệt mạng
06/12/2022 09:17