Đánh bom liều chết giữa thành trì của Taliban, hơn 100 tín đồ Hồi giáo Shia thương vong
Đánh bom liều chết giữa thành trì của Taliban, hơn 100 tín đồ Hồi giáo Shia thương vong
15/10/2021 20:53
Taliban đánh chiếm thêm nhiều thành phố ở Afghanistan, dần khép gọng kìm uy hiếp thủ đô Kabul
Taliban đánh chiếm thêm nhiều thành phố ở Afghanistan, dần khép "gọng kìm" uy hiếp thủ đô Kabul
12/08/2021 17:40