Kỷ luật Phó Giám đốc Sở Công thương và Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức
Kỷ luật Phó Giám đốc Sở Công thương và Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức31/10/2018 10:31
Kỷ luật hàng loạt cán bộ lãnh đạo chủ chốt huyện Tuy Đức
Kỷ luật hàng loạt cán bộ lãnh đạo chủ chốt huyện Tuy Đức 18/05/2018 18:06

Kỷ luật Phó Giám đốc Sở Công thương và Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức

(BVPL) - UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tiến Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương và bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Ngọc Long (Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức).