Dựng xe bên bìa rừng, 5 xe máy của cán bộ bảo vệ rừng bị đốt trụi
Dựng xe bên bìa rừng, 5 xe máy của cán bộ bảo vệ rừng bị đốt trụi.19/12/2020 07:00
Đớn đau quan tài 2 trẻ thơ không đất chôn giữa biển lũ Quảng Bình
Đớn đau quan tài 2 trẻ thơ không đất chôn giữa biển lũ Quảng Bình20/10/2020 15:15
Nhiều bãi tập kết cát, sỏi không phép ngang nhiên hoạt động
Nhiều bãi tập kết cát, sỏi không phép ngang nhiên hoạt động12/01/2020 20:07

Dựng xe bên bìa rừng, 5 xe máy của cán bộ bảo vệ rừng bị đốt trụi.

(BVPL)- 1 tổ công tác bảo vệ rừng trong lúc làm nhiệm vụ đã dựng 5 xe máy ven bìa rừng, lúc quay về thì phát hiện toàn bộ xe máy đã bị đốt cháy.