Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cho ý kiến về phương hướng tuyển sinh năm 2020
Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cho ý kiến về phương hướng tuyển sinh năm 2020 17/02/2020 13:04
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội có thêm một Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội có thêm một Phó Hiệu trưởng07/03/2019 12:45
Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội10/09/2018 13:00
Bổ nhiệm Phó hiệu trưởng và Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Bổ nhiệm Phó hiệu trưởngTrưởng phòng Tổ chức - Hành chính Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội30/03/2016 15:10

Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cho ý kiến về phương hướng tuyển sinh năm 2020

(BVPL) - Sáng nay (17/2), tại trụ sở cơ quan, Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức cuộc họp để cho ý kiến đối với phương hướng tuyển sinh năm 2020 của Nhà trường.