VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021
VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 202119/01/2021 18:09
VKSND tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2021
VKSND tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 202115/01/2021 21:00
Nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân trong xu thế hội nhập
Nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân trong xu thế hội nhập13/01/2021 22:39
BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021
BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 28/12/2020 10:52
Ngày 8 1 2021 tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của ngành KSND
Ngày 8/1/2021 tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của ngành KSND24/12/2020 17:31

VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021

(BVPL) - Vừa qua, VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khi nhiệm vụ công tác Kiểm sát năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với VKSND của 9 huyện, thị xã, thành phố.