Năm thành công nhất của đất nước về tinh thần và ý chí vươn lên trong khó khăn, thử thách
Năm thành công nhất của đất nước về tinh thần và ý chí vươn lên trong khó khăn, thử thách28/12/2020 11:21
Thủ tướng Không được để tình trạng quyền anh, quyền tôi gây khó khăn cho doanh nghiệp
Thủ tướng: Không được để tình trạng quyền anh, quyền tôi gây khó khăn cho doanh nghiệp02/07/2020 11:11
Thủ tướng gợi mở 9 nhóm vấn đề để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong 2020
Thủ tướng gợi mở 9 nhóm vấn đề để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong 202030/12/2019 10:53
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “Đến xã, đến huyện xin giấy tờ có cần phong bì, phong bao không ”
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Đến xã, đến huyện xin giấy tờ có cần phong bì, phong bao không?”29/12/2018 09:13
Tổng Bí thư dự Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương
Tổng Bí thư dự Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương28/12/2017 13:06

Năm thành công nhất của đất nước về tinh thần và ý chí vươn lên trong khó khăn, thử thách

(BVPL)- Năm 2020 phải được xem là năm thành công nhất của nước ta trong 5 năm qua về tinh thần và ý chí vươn lên trong mọi khó khăn, thử thách. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với tương lai đất nước không ngừng được củng cố và nâng cao.