Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì phiên khai mạc Hội nghị TƯ 10
Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì phiên khai mạc Hội nghị 10 16/05/2019 17:13

Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì phiên khai mạc Hội nghị TƯ 10

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị, gợi mở một số vấn đề cần quan tâm thảo luận, cho ý kiến.