Thủ tướng Cần phong cách làm việc mới để chấn chỉnh nạn quan liêu giấy tờ
Thủ tướng: Cần phong cách làm việc mới để chấn chỉnh nạn quan liêu giấy tờ29/12/2020 15:48
Vẫn còn tình trạng không dám làm, né tránh, đùn đẩy lên Chính phủ, Thủ tướng
Vẫn còn tình trạng không dám làm, né tránh, đùn đẩy lên Chính phủ, Thủ tướng02/07/2020 11:59
Thời gian cấp phép xây dựng không quá 50 ngày
Thời gian cấp phép xây dựng không quá 50 ngày30/12/2019 18:42
Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương 02/07/2018 14:13
Tổng Bí thư dự Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương
Tổng Bí thư dự Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương28/12/2017 13:06

Thủ tướng: Cần phong cách làm việc mới để chấn chỉnh nạn quan liêu giấy tờ

(BVPL)- Các tư lệnh ngành không được im lặng với đề nghị của các địa phương. Các bộ ngành, địa phương thường xuyên trao đổi, xử lý các vấn đề bức xúc trong sản xuất kinh doanh, không văn bản qua, giấy tờ lại, mất thời gian, mất cơ hội kinh doanh, cần phong cách làm việc mới để chấn chỉnh nạn quan liêu giấy tờ.