Vai trò của Phó Giám đốc Sở TN-MT Lạng Sơn trong phi vụ ăn bẩn hơn 1 tỉ đồng
Vai trò của Phó Giám đốc Sở TN-MT Lạng Sơn trong phi vụ "ăn bẩn" hơn 1 tỉ đồng17/04/2020 10:59
Lộ số tiền “ăn chia” khiến Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Lạng Sơn bị bắt
Lộ số tiền “ăn chia” khiến Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Lạng Sơn bị bắt16/04/2020 13:49
Phê chuẩn lệnh bắt tạm giam Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Lạng Sơn
Phê chuẩn lệnh bắt tạm giam Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Lạng Sơn15/04/2020 19:29
Cách hết chức vụ trong Đảng đối với nguyên Phó giám đốc Sở TN MT Bình Thuận
Cách hết chức vụ trong Đảng đối với nguyên Phó giám đốc Sở TN&MT Bình Thuận06/01/2020 21:08
Kiểm điểm Giám đốc Sở TN MT TP HCM và Chủ tịch 7 quận, huyện
Kiểm điểm Giám đốc Sở TN&MT TP HCM và Chủ tịch 7 quận, huyện20/09/2019 21:20
Vì sao kỷ luật Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang
Vì sao kỷ luật Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang?16/09/2019 09:14
Nguyên Giám đốc sở TN-MT Đà Nẵng bị đề nghị đình chỉ sinh hoạt Đảng
Nguyên Giám đốc sở TN-MT Đà Nẵng bị đề nghị đình chỉ sinh hoạt Đảng 31/07/2019 17:04
Họp HĐND Thanh Hóa Bí thư Trịnh Văn Chiến cắt trả lời và phê bình Giám đốc Sở TN-MT
Họp HĐND Thanh Hóa: Bí thư Trịnh Văn Chiến "cắt trả lời" và phê bình Giám đốc Sở TN-MT11/07/2019 08:14
Mắc nhiều sai phạm, Giám đốc Đài PT TH và nguyên Giám đốc Sở TN MT bị kỷ luật
Mắc nhiều sai phạm, Giám đốc Đài PT&TH và nguyên Giám đốc Sở TN&MT bị kỷ luật19/02/2019 09:06
Phê chuẩn lệnh bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc Sở TN MT tỉnh Bến Tre
Phê chuẩn lệnh bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bến Tre05/11/2018 18:23

Vai trò của Phó Giám đốc Sở TN-MT Lạng Sơn trong phi vụ "ăn bẩn" hơn 1 tỉ đồng

(BVPL) - Để hợp thức hóa thủ tục trình cấp trên, Phó Giám đốc Sở TN-MT Lạng Sơn đã yêu cầu cấp dưới soạn thảo Biên bản họp thẩm định năng lực của nhà thầu giám sát khống.