Cổ đông yêu cầu Công ty GDI làm rõ khoản đầu tư thua lỗ 100 tỉ đồng vào dự án Happy Land
Cổ đông yêu cầu Công ty GDI làm rõ khoản đầu tư thua lỗ 100 tỉ đồng vào dự án Happy Land
01/07/2020 16:18