Gần 10 năm sau thảm họa hạt nhân, Fukushima có đủ an toàn cho Olympic
Gần 10 năm sau thảm họa hạt nhân, Fukushima có đủ an toàn cho Olympic?14/01/2020 11:03

Gần 10 năm sau thảm họa hạt nhân, Fukushima có đủ an toàn cho Olympic?

(BVPL) - 9 năm sau khi cái tên “Fukishima” trở thành từ gợi nhớ con người ta đến một thảm họa hạt nhân, khu vực này sẽ là một trong những điểm nhấn của lễ khai mạc Thế vận hội 2020 với lễ rước đuốc từ khu vực nhà máy điện bị tàn phá trong quá khứ.