120 doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020
120 doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 202030/06/2020 08:40
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến26/03/2020 10:53
Kinh doanh mại dâm, cấm hay không cấm
Kinh doanh mại dâm, cấm hay không cấm?16/11/2019 08:58
Bóng cười chính thức trong danh mục cấm tại Hà Nội
Bóng cười chính thức trong danh mục cấm tại Hà Nội30/05/2019 19:10
Hà Nội phê duyệt cải tạo, sửa chữa 47 công trình đường phố
Hà Nội phê duyệt cải tạo, sửa chữa 47 công trình đường phố24/05/2019 09:46
Giật mình trước nhiều loại ma tuý mới xuất hiện trong các trường học tại Hà Nội
Giật mình trước nhiều loại ma tuý mới xuất hiện trong các trường học tại Hà Nội11/04/2019 15:52
Quy trình lập danh mục bí mật nhà nước và giải mật như thế nào
Quy trình lập danh mục bí mật nhà nước và giải mật như thế nào ?20/11/2018 10:55
Thêm 6 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Thêm 6 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia05/10/2018 15:42
Cắt giảm tối đa tỉ lệ hàng hóa phải kiểm tra trước thông quan
Cắt giảm tối đa tỉ lệ hàng hóa phải kiểm tra trước thông quan31/05/2018 08:56
Bộ Y tế đề xuất 1726 thuốc, hoạt chất vào danh mục đấu thầu
Bộ Y tế đề xuất 1726 thuốc, hoạt chất vào danh mục đấu thầu09/05/2018 17:41

120 doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020

(BVPL)- Theo Danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 là những doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 gồm 120 doanh nghiệp.