Ông Medvedev nói gì về các cuộc trưng cầu dân ý ở Donbas, Ukraine
Ông Medvedev nói gì về các cuộc trưng cầu dân ý ở Donbas, Ukraine?
20/09/2022 18:22
Cộng hòa Donetsk tự xưng chuẩn bị khai trương Đại sứ quán tại Nga
Cộng hòa Donetsk tự xưng chuẩn bị khai trương Đại sứ quán tại Nga
11/05/2022 11:40