Kiến nghị Tòa án chấn chỉnh hoạt động chuyển giao bản án, quyết định phúc thẩm
Kiến nghị Tòa án chấn chỉnh hoạt động chuyển giao bản án, quyết định phúc thẩm 24/03/2020 16:15
Phúc tra việc thực hiện kết luận, kháng nghị, yêu cầu năm 2019 tại Chi cục THADS TP Hà Tĩnh
Phúc tra việc thực hiện kết luận, kháng nghị, yêu cầu năm 2019 tại Chi cục THADS TP Tĩnh17/02/2020 17:09

Kiến nghị Tòa án chấn chỉnh hoạt động chuyển giao bản án, quyết định phúc thẩm

(BVPL) - Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020, qua rà soát hoạt động chuyển giao các bản án, quyết định phúc thẩm cho Cơ quan thi hành án dân sự (THADS) cấp huyện, VKSND tỉnh Hà Tĩnh phát hiện có một số bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng TAND tỉnh Hà Tĩnh chậm chuyển, chưa chuyển cho Chi cục THADS TP Hà Tĩnh để tổ chức thi hành theo quy định của pháp luật.