Viện trưởng VKSND tối cao ra Chỉ thị về xử lý tội phạm liên quan đến dịch bệnh COVID-19
Viện trưởng VKSND tối cao ra Chỉ thị về xử lý tội phạm liên quan đến dịch bệnh COVID-1904/04/2020 12:58
VKSND tối cao có nhiều nỗ lực và thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị 39-CT TW
VKSND tối cao có nhiều nỗ lực và thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW02/11/2019 18:43
Đoàn khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết 49 và Chỉ thị 33 làm việc với VKSND tối cao
Đoàn khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết 49 và Chỉ thị 33 làm việc với VKSND tối cao 30/09/2019 20:00
Thực hiện chuẩn mực đạo đức của người cán bộ Kiểm sát
Thực hiện chuẩn mực đạo đức của người cán bộ Kiểm sát06/05/2019 17:06
Ô tô dưới 9 chỗ đốt cháy thị trường Việt với giá chỉ 300 triệu đồng
Ô tô dưới 9 chỗ 'đốt cháy' thị trường Việt với giá chỉ 300 triệu đồng10/03/2017 02:48
Đình chỉ gần 30 giám thị Hội đồng thi Trường THPT Đồi Ngô09/06/2012 16:48

Viện trưởng VKSND tối cao ra Chỉ thị về xử lý tội phạm liên quan đến dịch bệnh COVID-19

(BVPL) - Ngày 3/4/2020, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị số 03/CT-VKSTC về tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.