Đà Nẵng lên tiếng về việc mua máy xét nghiệm COVID-19 với giá 1,4 tỉ đồng
Đà Nẵng lên tiếng về việc mua máy xét nghiệm COVID-19 với giá 1,4 tỉ đồng28/04/2020 13:22

Đà Nẵng lên tiếng về việc mua máy xét nghiệm COVID-19 với giá 1,4 tỉ đồng

(BVPL) - Đà Nẵng chỉ mua máy nhân gen đọc kết quả chứ không phải toàn bộ Hệ thống xét nghiệm tự động Real time – PCR với giá 1,4 tỷ đồng. Đầy đủ Hệ thống máy xét nghiệm tự động Real time – PCR gồm nhiều máy móc, thiết bị khác trong đó có máy nhân gen đọc kết quả.