Cựu Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Sơn La khai gì trước khi bị bắt
Cựu Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Sơn La khai gì trước khi bị bắt ?15/03/2020 20:42
NÓNG Bắt cựu Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La
(NÓNG) Bắt cựu Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La13/03/2020 21:05

Cựu Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Sơn La khai gì trước khi bị bắt ?

(BVPL) - Việc nhận và chuyển thông tin cá nhân thí sinh, ông Nguyễn Minh Khoa khai không nhận tiền, lợi ích vật chất từ gia đình thí sinh và không chuyển tiền cho những người mình nhờ “xem điểm”.