Cụm thi đua số 1 VKSND tỉnh Bình Phước ký kết giao ước thi đua
Cụm thi đua số 1 VKSND tỉnh Bình Phước ký kết giao ước thi đua 04/03/2020 18:16

Cụm thi đua số 1 VKSND tỉnh Bình Phước ký kết giao ước thi đua

(BVPL) - Cụm thi đua số 1 gồm 6 VKSND địa phương thuộc tỉnh Bình Phước đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2020.