Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thặng dư 500 triệu USD
Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thặng dư 500 triệu USD01/03/2021 17:47
Kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Chi cục hải quan cửa khẩu A Đớt
Kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Chi cục hải quan cửa khẩu A Đớt 24/02/2021 20:00
Hơn 9,1 tỉ USD nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc trong tháng đầu năm
Hơn 9,1 tỉ USD nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc trong tháng đầu năm11/02/2021 16:02
Các trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế sẽ bị đề nghị tạm hoãn xuất nhập cảnh
Các trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế sẽ bị đề nghị tạm hoãn xuất nhập cảnh10/02/2021 20:13
Bãi bỏ tờ khai nguồn gốc phương tiện Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được hàng chục tỉ đồng
Bãi bỏ tờ khai nguồn gốc phương tiện: Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được hàng chục tỉ đồng 29/12/2020 23:56
Ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước ước đạt 315 ngàn tỉ đồng
Ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước ước đạt 315 ngàn tỉ đồng24/12/2020 17:33
Phát hãi với chiêu trò kinh doanh của doanh nghiệp mới thành lập được 1 tháng
Phát hãi với chiêu trò kinh doanh của doanh nghiệp mới thành lập được 1 tháng04/12/2020 22:55
11 tháng năm 2020 Việt Nam xuất siêu 21 tỉ USD
11 tháng năm 2020: Việt Nam xuất siêu 21 tỉ USD01/12/2020 21:36
Bộ Nội vụ công bố kế hoạch thanh tra, kiểm tra một số bộ, ngành, địa phương
Bộ Nội vụ công bố kế hoạch thanh tra, kiểm tra một số bộ, ngành, địa phương01/12/2020 07:37
Rút ngắn thời gian, thủ tục cho doanh nghiệp
Rút ngắn thời gian, thủ tục cho doanh nghiệp17/10/2020 20:23

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thặng dư 500 triệu USD

(BVPL)- Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 2, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 42,5 tỉ USD, giảm 22,7% so với tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2020, trị giá xuất khẩu của cả nước tăng 2,4% và trị giá nhập khẩu tăng 11,6%.