Thanh tra VKSND tối cao đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Thanh tra VKSND tối cao đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất 14/01/2021 15:00
Thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng đất đai thời kỳ từ 2012 - 2019 ở Bình Dương
Thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng đất đai thời kỳ từ 2012 - 2019 ở Bình Dương14/12/2020 13:59
Kỹ năng thanh tra công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra
Kỹ năng thanh tra công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 07/12/2020 11:34
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra công tác bảo đảm an toàn lao động tại Thủy điện Plei Kần
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra công tác bảo đảm an toàn lao động tại Thủy điện Plei Kần27/11/2020 23:05
Cán bộ thanh tra phải gương mẫu, có đạo đức, giỏi nghiệp vụ và bản lĩnh trong công việc
Cán bộ thanh tra phải gương mẫu, có đạo đức, giỏi nghiệp vụ và bản lĩnh trong công việc02/11/2020 16:05
Tập huấn quy trình, kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh tra
Tập huấn quy trình, kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh tra14/10/2020 09:11
VKSND tỉnh An Giang tập huấn công tác tổ chức cán bộ, thanh tra - khiếu tố và văn phòng tổng hợp
VKSND tỉnh An Giang tập huấn công tác tổ chức cán bộ, thanh tra - khiếu tố và văn phòng tổng hợp01/10/2020 08:28
Thanh tra VKSND tối cao triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020
Thanh tra VKSND tối cao triển khai công tác 6 tháng cuối năm 202007/07/2020 20:50
Khai trừ Đảng nguyên Phó chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh vì làm lộ bí mật công tác
Khai trừ Đảng nguyên Phó chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh vì làm lộ bí mật công tác19/04/2020 11:55
Thanh tra VKSND tối cao lấy phương châm của Ngành làm định hướng công tác
Thanh tra VKSND tối cao lấy phương châm của Ngành làm định hướng công táciconvideo
10/01/2020 17:22
Thanh tra VKSND tối cao lấy phương châm của Ngành làm định hướng công tác
Thanh tra VKSND tối cao lấy phương châm của Ngành làm định hướng công tác10/01/2020 16:44

Thanh tra VKSND tối cao đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(BVPL) - Năm 2020, Thanh tra VKSND tối cao đã đạt được những kết quả nổi bật, hoàn thành và hoàn thành vượt mức, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác, bảo đảm tiến độ đề ra, đúng quy định của pháp luật và Quy chế của Ngành.