Tuyên dương 145 học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu
Tuyên dương 145 học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu 30/12/2020 09:53
Hải Phòng dành 1,3 tỉ khen thưởng học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu
Hải Phòng dành 1,3 tỉ khen thưởng học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu25/10/2020 12:00
Tuyên dương 252 nhà giáo và học sinh tiêu biểu năm 2015-2016
Tuyên dương 252 nhà giáo và học sinh tiêu biểu năm 2015-201619/10/2016 22:25

Tuyên dương 145 học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu

(BVPL)- 145 em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu đại diện cho hàng triệu em là những bông hoa tươi thắm, là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, dân tộc và bản làng địa phương.