Ban Bí thư chỉ định nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Ban Bí thư chỉ định nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình11/12/2019 14:35
Triển khai Quyết định kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình
Triển khai Quyết định kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình31/05/2018 10:15

Ban Bí thư chỉ định nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình vừa tổ chức hội nghị về công tác cán bộ.